Autyzm a układ pokarmowy

Dzieci z autyzmem są predysponowane do zaburzeń czynności przewodu pokarmowego.