Medycyna snu i medycyna oddechowa

Publikacje naukowe

  1. Pływaczewski R, Brzecka A, Bielicki P, Czajkowska-Malinowska M, Cofta S,Jonczak L, Radliński J, Tażbirek M, Wasilewska J; Polish Society of Lung Diseases. [Sleep related breathing disorders in adults – recommendations of Polish Society of Lung Diseases]. Pneumonol Alergol Pol. 2013;81(3):221-58.
  2. Wasilewska J, Semeniuk J, Cudowska B, Klukowski M, Dębkowska K, Kaczmarski M. Respiratory response to proton pump inhibitor treatment in children with obstructive sleep apnea syndrome and gastroesophageal reflux disease. Sleep Med. 2012 Aug;13(7):824-30.
  3. Wasilewska J, Kaczmarski M, Kostyra E, Iwan M. Cow’s-milk-induced infant apnoea with increased serum content of bovine β-casomorphin-5. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011 Jun;52(6):772-5.
  4. Wasilewska J, Kaczmarski M, Debkowska K. Obstructive hypopnea and gastroesophageal reflux as factors associated with residual obstructive sleep apnea syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 May;75(5):657-63.
  5. Wasilewska J, Sienkiewicz-Szłapka E, Kuźbida E, Jarmołowska B, Kaczmarski M, Kostyra E. The exogenous opioid peptides and DPPIV serum activity in infants with apnoea expressed as apparent life threatening events (ALTE). Neuropeptides. 2011 Jun;45(3):189-95.
  6. Wasilewska J, Kaczmarski M. Sleep-related breathing disorders in small children with nocturnal acid gastro-oesophageal reflux. Rocz Akad Med Bialymst. 2004;49:98-102.