Wiersze

Żona poety wstaje pierwsza…

  • Dług

    za dzień prosty ze światłem i wróblem w oknie   za dzień żywy w obudzonym i rozgrzanym sadzie   za dzień cichy z jeziorem uśpionym między olchami   za dzień jasny z łanami żyta przetykany polnymi makami   za dzień…

    więcej