Alergologia

Nie czekaj, zareaguj

Choroby alergiczne mogą dotyczyć skóry
(np. atopowe zapalenie skóry), ale też przewodu pokarmowego, układu oddechowego i wielu innych narządów w organizmie.

 

Mogą mieć naturę natychmiastową, jak wstrząs anafilaktyczny lub podstępną, ukrytą pod maskami innych chorób i trudną do wykrycia. Objawy mogą być spowodowane pokarmem, chemicznym dodatkiem do żywności, pyłkami roślin, naskórkami zwierząt, roztoczami lub pleśniami. Symptomy mogą pojawiać się sezonowo lub utrzymywać się przez cały rok. Następstwem przewlekłej choroby alergicznej jest obniżona jakość życia – życia rodzinnego, aktywności dziecka w przedszkolu czy w szkole lub osoby dorosłej w pracy. Nie warto jednak biernie czekać i pozwalać na rozwój przewlekłego zapalenia alergicznego w zajętym narządzie.

Podstawą leczenia jest oprócz podawania leków, unikanie ekspozycji na alergen uruchamiający reakcję zapalną. Konieczne jest zatem dokładne ustalenie jakie czynniki wyzwalają reakcje u danego pacjenta. W przypadku alergii natychmiastowej wykonujemy testy skórne punktowe, badanie alergenowo swoistych przeciwciał IgE we krwi oraz badania z zakresu alergologii molekularnej (test ISAC, FABER). W diagnostyce opóźnionych reakcji na pokarmy wykonujemy płatkowe testy skórne i badania krwi, także na chemiczne dodatki do żywności. Jeśli wyniki tych badań nie są rozstrzygające, może być wskazany test prowokacji pokarmowej. Wczesne zmniejszenie ekspozycji na alergen pokarmowy pomaga w nabyciu zdolności do tolerowania go w diecie. I to jest dobra wiadomość – alergia pokarmowa nie musi być chorobą całego życia.