Kwalifikacje, naukowe i specjalistyczne

Otrzymane dyplomy

Kwalifikacje specjalistyczne i naukowe

 

Autyzm i zdrowie psychiczne

 

Dietetyka kliniczna, Nutrigenetyka

 

Medycyna metaboliczna

 

Medycyna prokreacyjna

 

Medycyna snu

 

Alergologia