RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Pediatrii, Alergologii, Psychodietetyki i Leczenia Chorób Somatycznych u Dzieci z Autyzmem Dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska zarejestrowana pod adresem ul. Nowy Świat 69, 16-030 Supraśl, miejsce przechowywania i przetwarzania danych osobowych: ul. Młynowa 38 / U10, 15-404 Białystok, określana dalej jako Nutrimedica;

 • Kontakt z Nutrimedica możliwy jest: telefonicznie 505 403 024, za pomocą e-maila office@nutrimedica.com.pl;

 • Nutrimedica powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą e-maila office@nutrimedica.com.pl lub telefonicznie
  505 403 024;

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia porady lekarskiej lub wykonania badań diagnostycznych;

 • Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi okresu przechowywania dokumentacji;

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Nutrimedica oraz współpracujące placówki medyczne;

 • Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Nutrimedica nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu;

 • Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • Podanie do wiadomości Nutrimedica Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak brak tych danych może uniemożliwić udzielenie porady lekarskiej lub wykonanie badań diagnostycznych.